Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest

ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

jest Piotr Rutkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Fotografii

Użytkowej "Blik" Piotr Rutkiewicz, ul. Praska 54/10, 30-322 Kraków, NIP – 9441540003, REGON

– 351219956 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu

Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o

ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie

z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do

celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie

co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w

szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

2. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są

informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o

analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin,

liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych

osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem

rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych.

W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu

korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu

4. Inne cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np.

Konto).

b. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów

korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer

telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może

przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub

Klienta.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do

zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie

Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest

uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. POLITYKA COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych

w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone

są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny

numer. Pliki Cookies (ciasteczka) wysyłane są przez serwer i zapisywane po stronie osoby

odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na

karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep

Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można

znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www. .... XXXX, prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą XXX, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej XXX, posiadająca nr NIP: XXX, REGON: XXXX; z siedzibą: XXX; adres e-mail:

XXXX

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać

urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do

jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, zapisywanie zamówień w koszyku, które pomagają zachować zamówienie

użytkownika oraz skracają czas tworzenia zamówienia;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na

każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki

cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,

np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w

ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze

stron internetowych Serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika

ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z

którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,

aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź

informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na

niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu a w szczególności na

niepoprawne działanie zapisu zamówień po opuszczeniu strony Sklepu Internetowego.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane

mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale

pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

· w przeglądarce Chrome

· w przeglądarce Firefox

· w przęglądarce Internet Explorer

· w przeglądarce Opera

· w przeglądarce Safari

11. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z

korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk

pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy

i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

12. Prawa autorskie do „polityki cookies” przysługują IAB Polska. Więcej informacji na temat

plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl bądź http://

pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek

niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność

realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W

przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

- uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub

- wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z

art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w

szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH

POPRAWIANIA

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich

poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych

w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w

celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być

odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub

Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba

której dane dotyczą uprawniona jest także do:

- wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze

względu na jej szczególną sytuację lub

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji dostępnych w

ramach Konta lub Newslettera lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą

elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca

by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. odpowiednią udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6. Definicje używane w niniejszej Zakładce należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w

Regulaminie Sklepu Internetowego.