Dane Kontaktowe

Dorota Bulak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Coquet Dorota Bulak, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 , 32-087 Zielonki, NIP – 5130198003, REGON 123181124, wpisany do CEIDG pod numerem 001461907/2014

Dane kontaktowe:

1. Adres pocztowy: Coquet Dorota Bulak ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 , 32-087 Zielonki

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@coquet-art.pl

3. Numer telefonu:  790526889- Dorota Bulak

4. Facebook: www.facebook.com/coquet-art