Dane Kontaktowe

Dorota Nawrot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Coquet Dorota Bulak, ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 , 32-087 Zielonki, NIP- 5130198003 , REGON 123181124 , wpisany w CEIDG 001461907/2014,

Dane kontaktowe:

1. Adres pocztowy: Coquet Dorota Nawrot ul. Dr. F. Grochowalskiego 8 , 32-087 Zielonki

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@coquet-art.pl

3. Numer telefonu:  790526889 - Dorota Nawrot

4. Facebook: www.facebook.com/coquet-art

5. www.instagram.com/coquet_